The glory hole experience

The glory hole experience

Deze act is het best te omschrijven als een mini-theater. Uit het gat in de wand komen snel achter elkaar drie verschillende ‘visueel prikkelende’ objecten. De twee met Frans accent pratende dames aan weerszijden van het gat begeleiden het publiek naar het optreden toe. Het openen en sluiten van het gordijn geeft het begin en einde van de voorstelling aan. Het mini-theater brengt een uitdagend kostuum met zich mee inclusief tepelflossen.